Lydighedstræning

Træn lydighedstræning med din hvalp

Derfor skal du starte tidligt!

At lydighedstræne med sin hvalp fra en tidlig alder er afgørende af flere grunde:

 1. Fundament for adfærd: Lydighedstræning fra en ung alder hjælper med at etablere et solidt fundament for ønskelig adfærd hos din hvalp. Det giver hvalpen retningslinjer og forventninger til, hvordan den skal opføre sig i forskellige situationer.

 2. Sociale færdigheder: Lydighedstræning giver din hvalp mulighed for at udvikle gode sociale færdigheder. Gennem træningen lærer den at samarbejde med mennesker og andre hunde, hvilket er afgørende for at opbygge sunde og positive interaktioner.

 3. Sikkerhed og kontrol: Lydighedstræning hjælper med at etablere sikkerhed og kontrol over din hvalp i forskellige miljøer og situationer. Det lærer den vigtigheden af at reagere på kommandoer, så du kan forhindre farlige situationer og holde den under kontrol, når det er nødvendigt.

 4. Styrker båndet: Træning skaber et stærkere bånd mellem dig og din hvalp, da I arbejder sammen og opbygger tillid og respekt. Det giver jer mulighed for at forstå hinanden bedre og styrker jeres forhold som hund og ejer.

 5. Forebyggelse af adfærdsproblemer: Lydighedstræning kan bidrage til at forebygge adfærdsproblemer som f.eks. aggressivitet, angst eller destruktiv adfærd. Ved at lære hvalpen at reagere positivt på kommandoer, kan du hjælpe med at styre og korrigere uønsket adfærd, før den bliver et problem.

Samlet set er lydighedstræning fra en ung alder en vigtig del af hvalpens udvikling og trivsel. Det giver den de nødvendige færdigheder og værktøjer til at blive en lydig og velopdragen voksen hund, samtidig med at det styrker båndet mellem jer.

Lær din hund at sidde på kommando, da det er nyttigt i mange situationer, som f.eks. når I krydser veje eller hilser på mennesker. Det giver også ro, når du skal undersøge hundens tænder eller have den i ro mens du gør indkøb. Start med at træne i rolige omgivelser uden line og beløn hunden, når den sætter sig. Øg gradvist afstanden og introducer forstyrrelser. Introducer også et håndsignal og et signalord som “sit”. Træn i korte sekvenser og afslut hver øvelse med succes.

Metode 1: Lokning med godbid

 1. Træn i kendte og rolige omgivelser uden line.
 2. Vis hunden en godbid, hold den over dens hoved og sig intet.
 3. Når hunden sætter sig ned, ros og beløn den.
 4. Gentag øvelsen, og øg gradvist afstanden og forstyrrelserne.
 5. Indfør et håndsignal og signalord som “sit” samtidig med, at hunden sætter sig.
 6. Øv i forskellige miljøer og afslut med succes.

Metode 2: Hunden sætter sig på eget initiativ

 1. Træn i rolige omgivelser uden line.
 2. Vent på, at hunden sætter sig af sig selv, roser og belønner den.
 3. Introducér signalordet “sit” og et håndsignal.
 4. Øv med stigende afstand og forstyrrelser.
 5. Træn i forskellige miljøer og afslut hver øvelse med succes.

Introducer forstyrrelser:

 1. Gå bag en busk og vend tilbage, ros og beløn hunden.
 2. Gå gradvist væk, mens hunden sidder, og bekræft positivt.
 3. Varier træningen ved at sidde i en stol, ligge på gulvet eller have ryggen til.
 4. Øv “sit” på afstand ved at bruge et legetøj som belønning.
 5. Gradvist øg afstanden og forstyrrelserne, og ros hunden, mens den stadig sidder.
 6. Afslut altid med signalordet “fri” efter ros og belønning.

Tilføj signal:

 1. Introducér “sit”-signalet, mens hunden sætter sig.
 2. Brug håndsignal for “sit” for at forstærke kommandoen.
 3. Træn i forskellige miljøer og gradvist øg tid og afstand.
 4. Øv “sit” på afstand med legetøj som belønning.
 5. Afslut altid med signalordet “fri” efter belønning.

Husk at træne i korte sekvenser, undgå at skælde ud, og afslut hver øvelse med succes. Gradvist øg sværhedsgraden, og sørg for at træne i forskellige miljøer.

Lær din hund at dække på kommando, hvilket er nyttigt i forskellige situationer som f.eks. når der er gæster, når en større hund møder børn, eller hvis legen bliver for voldsom. Det er også praktisk, når du møder mennesker eller dyr under gåture eller når du skal håndtere indkøbsvarer, børn eller klapvogn. Træningen kan udføres med to metoder:

Metode 1: Hunden lokkes til at dække ved at følge en godbid ned mod jorden. Træn i rolige omgivelser uden line, og øg gradvist afstand og forstyrrelser. Brug også signalordet “dæk” og et håndsignal.

Metode 2: Hunden guider sig selv til at dække ved at bevæge hovedet nedad, belønning gives, når den ligger ned. Indlæringen kan ske ved at guide hunden fra siddende til liggende position uden brug af godbid. Brug også signalordet “dæk” og et håndsignal.

Tilføjelse af signal og håndsignal:

 1. Introducér “dæk”-signalet, og brug det samtidig med, at hunden lægger sig ned.
 2. Brug håndsignal for “dæk” for at styrke kommandoen. Ros hunden, når den ligger ned, og giv en godbid.
 3. Brug håndsignalet alene, kombiner det med lydsignalet eller brug lydsignalet alene. Træn og vedligehold signalerne, og afslut altid med “fri!”-signalet.

Øg tid og afstand:

 1. Træn i rolige omgivelser, og øg gradvist den tid, hunden skal blive liggende, eller afstanden, du går væk fra hunden.
 2. Gå altid tilbage til hunden og beløn den, mens den ligger ned. Vent med “fri!”-signalet.
 3. Øg tid og afstand begrænset, især når du træner med en lille hvalp.
 4. Skift ikke tid og afstand samtidig under træning, før hunden er sikker i begge dele hver for sig.

Introducer forstyrrelser:

 1. Gradvist introducér forstyrrelser, såsom at gå bag en busk, sidde i en stol, ligge på gulvet eller stå med ryggen til hunden.
 2. Træn også “dæk” på afstand ved at bruge et legetøj som belønning. Gradvist øg afstanden og forstyrrelserne.
 3. Afslut altid med succes og brug sjældent kaldet “fri!” under dæk-øvelsen.

Afdækning på afstand:

 1. Introducér “dæk” på afstand ved at bruge et legetøj som belønning.
 2. Sig hundens navn, vis legetøjet, og kast det til hunden uden at nærme dig.
 3. Gentag øvelsen med forskellig afstand og beløn hver gang. Brug “fri!”-signalet som afslutning.

Husk at træne i korte sekvenser, undgå at skælde ud, og skab succesoplevelser for din hund. Gradvist øg sværhedsgraden og træn i forskellige miljøer.

Indlæring af indkald kræver præcision og god timing fra ejerens side. Det er afgørende at belønne hunden præcist, så den motiveres til at komme hver gang den kaldes, selv når der er fristende forstyrrelser. Positive metoder bør anvendes for at undgå konflikter mellem hund og ejer. Hunden skal have en grundig indlæring med positive metoder for at være motiveret til at komme, selv når andre ting frister den.

Der er forskelle mellem hunde, især med selvstændigt jagende racer, der kan være mindre tilbøjelige til at vende tilbage, uanset hvor positiv indlæringen har været. En hundefløjte er et effektivt indkaldssignal, da lyden er unik, altid positiv, og ejeren bliver mere bevidst om sin rolle i træningen. Alternativt kan stemmesignaler bruges, men de bør være klare og tydelige.

Træningsplan:

 1. Vælg et fast indkaldssignal, f.eks. flere korte fløjt efter hinanden.
 2. Brug hundefløjte eller stemmesignal i træningen.
 3. Beløn hunden med glæde og fantastiske godbidder for at gøre indkaldet til en positiv oplevelse.
 4. Hold konsekvent positiv attitude under træningen.
 5. Anvend fløjtet eller stemmesignalet i forskellige miljøer og øg gradvist sværhedsgraden.
 6. Brug kun godbidder eller legetøj, der opretholder deres værdi specifikt til denne øvelse.

Husk, at indlæring af indkald kræver tålmodighed og konsekvens. Trænning bør altid være positiv for at opretholde en god relation mellem ejer og hund.